Ocenenie Diamantové oko

2015 – Nultý ročník

Kazuistiky

1. Herle D., Alexík M., Štubňa M. (Žilina): Leberova miliárna aneuryzmóza
2. Ivančová M., Novák J. (Pardubice, ČR): Výmena jedné zkalené hydrofobní čočky
3. Valášková J., Štefaničková J., Popov I. (Bratislava): Criswick-Schepens a bilaterálna kombinovaná chirurgická liečba

Video-prezentácie

1. Böhm P., Böhm P. ml. (Bratislava): Irigačný dúhovkový retraktor pre komplikované operácie katarakty
2. Novák J., Adámková H. (Pardubice, ČR): Přínos barvení pouzdra při ECCE
3. Kopecký A., Nemčanský J., Cholevík D., Mašek P. (Ostrava, ČR): Externí oční myiáza

Foto-prezentácie

1. Furdová A. (Bratislava): Vnútroočný melanóm – podoby a farby
2. Štubňa M. (Žilina): “Fluoresceínový kavernómizmus“
3. Veselovský M., Balhárková I., Justusová P. (Žilina): Na čo zaostriť …

2016 – Prvý ročník

Kazuistiky

1. Ďurišová I., Krajčovičová S., Štefaničková J. (Bratislava): Susacov syndróm z pohľadu oftalmológa
2. Stetinova T. (Bratislava): M. Stargardt alebo dystrophia conorum ?
3. Janek M. (Praha, ČR): Ako som riešil peroperačnú ruptúru zadného púzdra

Video-prezentácie

1. Izák M. G. J., Izáková A. (Banská Bystrica): How to save posterior capsule
2. Herle D., Štubňa M. (Žilina): Kontúzia bulbu s traumatickou mydriázou, luxáciou šošovky a hemoftalmom
3. Jančo L. (Banská Bystrica): Dočasná keratoprotéza v chirurgii zadného segmentu oka

Foto-prezentácie

1. Juhás J., Furdová A. (Bratislava): Fotodokumentácia pigmentových nálezov na očnom pozadí
2. Izáková A. (Banská Bystrica): Histopatológia pseudofakických kadaveróznych bulbov s implantovanou jednokusovou hydrofóbnou akrylátovou VOŠ
3. Páter L. (Zlín, ČR): Měsíční krajina

2017 – Druhý ročník

Kazuistiky

1. Čabalová V., Balhárková I., Veselovský M., Štubňa M. (Žilina): Rutinné objednanie operácie katarakty ?
2. Izáková A. (Banská Bystrica), Izák M. G. J. (Banská Bystrica), Selecká-Možuchová K. (Banská Bystrica), Apple D. J. (Salt Lake City, USA): Bipseudophakia II.: Chirurgická korekcia
3. Zahorjanová P. (Žilina), Furdová A. (Bratislava), Štubňa M. (Žilina): Intrakraniálne prerastajúci meningeóm pošiev zrakového nervu

Video-prezentácie

1. Hlôška B. (Košice), Moravská M. (Košice), Čepilová Z. (Vyšné Hágy), Štubňa M. (Žilina): Chirurgická liečba vazoproliferatívneho tumoru sietnice
2. Herle D., Štubňa M. (Žilina): Nočná mora oftalmológa – endoftalmitída
3. ana partes aequales:

  • Ilavská M., Ilavský T. (Galanta): Implantácia WIOL-FC. Dve rôzne katarakty – jedno riešenie
  • Izák M. G. J. (Banská Bystrica): Ipsilateral Rotating Autokeratoplasty
  • Izák M. G. J. (Banská Bystrica): PCO Prevention in Pediatric Cataract Surgery
  • Janek M., Janeková A. (Praha, ČR): Když bílá, tak se vším …

Foto-prezentácie

1. Izák M. G. J. (Banská Bystrica): INTACS pri keratokónuse – som v správnej hĺbke ?
2. Bondor P., Kanávor Ľ., Furdová A. (Bratislava): A čo ďalej s pacientom po exenterácii očnice
3. Veselovský M. (Žilina): Perly v oku

2018 – Tretí ročník

Venované pri príležitosti životného jubilea prim. MUDr. Františkovi Veselému.

 • ARBOR VITAE pre primára Veselého

Kazuistiky

1. Veselý P., Combová V., Veselý F. (Bratislava):

 • Transplantácia na už transplantovanej rohovke
 • Lentikónus

2. Lalinská N., Lipková B. (Žilina): Otec za to nemôže
3. Kollárová A. (Banská Bystrica), Mráz S. (Banská Bystrica), Smiková D. (Banská Bystrica), Jančo L. (Banská Bystrica), Slávik R. (Banská Bystrica), Furdová A. (Bratislava):

 • Edém terča zrakového nervu ako prvý príznak rozvoja olfaktoriálneho neuroblastómu
 • Manažment pacientky s nádorovým ochorením orbity

Video-prezentácie

1. Novák J. (Pardubice, ČR): Tři v jednom
2. Forgáč F., Pavlovičová G., Sekerešová M. (Nitra): Vazoproliferatívny tumor sietnice
3. Horváth J. st., Böhm P. st., Horváth J. ml. (Trnava): Bolo ako nebude …

Foto-prezentácie

1. Herle D., Štubňa M. (Žilina): Dve v jednom
2. Izák M. G. J. (Banská Bystrica): “Lobster claw“ fixácia umelej VOŠ – geniálny nápad J. G. F. Worsta
3. Novák J., Adámková H. (Pardubice, ČR): Opacifikace umělé oční čočky

2019 – Štvrtý ročník

V rámci XXV. Výročného kongresu Slovenskej oftalmologickej spoločnosti.
Vzhľadom na vyrovnanosť kvality sa porota rozhodla neoceňovať druhé a tretie miesto, ale len najlepšie prezentácie v jednotlivých kategóriách.

Kazuistiky

1. Belancová I., Alexík M., Liščák D., Čierna X., Štubňa M. (Žilina): Začalo to migrénou

Video-prezentácie

1. Trizuljaková E., Sládeková M., Trenčanová G. (Považská Bystrica): Výmena opacifikovanej multifokálnej šošovky pri vysokej myopii

Foto-prezentácie

1. Izák M. G. J. (Banská Bystrica): Keratoprotéza Fjodorova-Zujeva po 28 rokoch od implantácie pre pemfigus

2020 – Piaty ročník

Vzhľadom na epidemickú situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19 sa podujatie uskutočnilo formou video webinára.

Kazuistiky – víťazné ocenenie

1. Izák M. G. J., Izáková A., Schwarz F., Selecká-Možuchová K. (Banská Bystrica):

 • Prekvapenie po aspirácii kongenitálnej katarakty
 • Operácia katarakty pri myopii po radiálnej keratotómii


Kazuistiky – ocenenie autora do 35 rokov 

1. Kapitánová K., Fedorová M. (Martin): Stúpajú mi dioptrie na jednom oku