Podmienkou účasti je prihlásenie prezentácie a zaslanie abstraktu a zaslanie videa.

Prihlásením prezentácie dávate súhlas s jej zverejnením na tejto webovej stránske.

Prihlasovanie prezentácií bolo ukončené 10. novembra 2020 23:59 SEČ.
Požiadavky na prezentáciu, abstrakt, video sú uvedené nižšie.

POŽIADAVKY NA PREZENTÁCIU

 1. Názov prezenácie
 2. Autor a spoluautor(i) prezentácie
 3. Pracovisko autora a pracovisko(á) spoluautora(ov)

POŽIADAVKY NA ABSTRAKT

 1. Počet strán: 1
 2. Veľkosť strany: A4
 3. Okraje strany (hore, dole, vľavo, vpravo): 2,5 cm
 4. Typ písma: Times New Roman
 5. Veľkosť písma: 12
 6. Riadkovanie: 1,15
 7. Štruktúra:

a. Názov
b. Autor, spoluautori
c. Pracovisko, pracoviská
d. Úvod
e. Kazuistika
f. Záver
g. Kľúčové slová (3 až 5)
h. Korešpondenčný email autora

POŽIADAVKY NA VIDEO

 1. Maximálna dĺžka videa 9 min.
 2. Maximálna veľkosť videa 1 GB
 3. Formát videa AVI alebo MP4 (preferovaný video kodek – H.264 + MP3)
 4. Zasielanie prostredníctvom služby uschovna.sk bolo ukončené 10. novembra 2020 23:59 SEČ

Všetci autori a spoluautori dostanú Zborník abstraktov (s prideleným ISBN).

Autodidaktický test k podujatiu ŽILINSKÉ KAZUISTIKY.