Milé kolegyne a kolegovia,

tradícia odborného oftalmologického podujatia v Žiline píše svoju históriu od r. 2015 a Žilinské kazuistiky si našli svoje významné miesto v rámci kreditovaných odborných podujatí na Slovensku najmä vďaka entuziazmu a aktivite primára MUDr. M. Štubňu a celého kolektívu očných lekárov zo Žiliny.

Jeden z najvýznamnejších ideových predchodcov modernej evolučnej teórie bol francúzsky prírodovedec Jean Baptiste de Lamarck (1744-1829). Lamarck bol zástancom myšlienky, že organizmy môžu počas svojho života získavať nové vlastnosti a charakteristiky, ktoré sa potom prenášajú dedením na ďalšie generácie. Pri zmene prostredia sa menia aj potreby živočíchov, takže sú nútené meniť, prispôsobovať svoje správanie. V priebehu sledu generácií tak dochádza k premene (transmutácii) organizmu na nový druh, lepšie prispôsobený zmenenému prostrediu. Svoje názory publikoval v roku 1809. Teória dedičnosti získaných vlastností dostala po ňom názov lamarckizmus.

A v r. 2020 sme sa stali svedkami niečoho, čo nás všetkých prekvapilo a zaskočilo, ale musíme sa prispôsobiť a pokračovať aj na poli oftalmológie v inej forme vzdelávania ako sme boli zvyknutí doteraz; nestretávame sa už na kongresoch a v prednáškových sálach, ale odborné podujatia sa uskutočňujú formou webinárov a elektronickou formou.

Všetko má svoje výhody aj nevýhody; šiesty ročník Žilinských kazuistík bude prvýkrát online formou, ale verím, že tento formát väčšinu z nás osloví a oceníme jeho výhody.

Prajem šiestemu ročníku Žilinských kazuistík veľa pozitívnych ohlasov.

prof. PhDr. MUDr. Alena Furdová PhD., MPH, MSc., FEBO
prezident výboru Slovenskej oftalmologickej spolocnosti