2015 – NULTÝ ROČNÍK

program_2015

2016 – PRVÝ ROČNÍK

kazuistiky-final

2017 – DRUHÝ ROČNÍK

2017_program

2018 – TRETÍ ROČNÍK

2018_program

2019 – ŠTVRTÝ ROČNÍK

V rámci XXV. Výročného kongresu Slovenskej oftalmologickej spoločnosti.

2020 – PIATY ROČNÍK

zbornik_abstraktov