Videoprezentácia

SŤIAHNUŤ PREZENTÁCIU

Detail prezentácie

Názov

  • Oculi speculum animae sunt

Autor

  • Mojáková Katarína (1), Lipková Blandína (1),  Nováková Elena (2), Štubňa Michal (1)

Pracovisko

  • (1) Očné oddelenie FNsP Žilina
    (2) Ústav mikrobiológie a imunológie JLF v Martine UK v Bratislave

Abstrakt