Videoprezentácia

SŤIAHNUŤ PREZENTÁCIU

Detail prezentácie

Názov

  • Manažment pacienta s recidivujúcim bazocelulárnym karcinómom periokulárnej oblasti

Autor

  • Prídavková Zuzana (1, 2), Furdová Alena (2)

Pracovisko

  • (1) Klinika oftalmológie, Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – FN, Ružomberok
    (2) Klinika oftalmológie LFUK a UNB, nemocnica Ružinov, Bratislava

Abstrakt