Videoprezentácia

SŤIAHNUŤ PREZENTÁCIU

Detail prezentácie

Názov

  • Nový variant etalónového zariadenia s modelovým okom

Autor

  • Rybář Jan (1), Grosinger Patrik (1), Jurenová Denisa (2), Lysková Darina (2), Plesníková Paulína (2), Sekáč Juraj (2), Ďuriš Stanislav (1), Chytil Miroslav (3), Vincze Adam (1

Pracovisko

  • (1) Strojnícka fakulta, Slovenská technická univerzita, Bratislava
    (2) Klinika oftalmológie LFUK a UNB, nemocnica Ružinov, Bratislava
    (3) Slovenský metrologický ústav, Bratislava

Abstrakt