Videoprezentácia

SŤIAHNUŤ PREZENTÁCIU

Detail prezentácie

Názov

  • Od amócie k tumoru

Autor

  • Popová Veronika (1), Tomčíkova Dana (1), Bušányová Beáta (1), Nociarová Lucia (1), Štubňa Michal (2)

Pracovisko

  • (1) Klinika detskej oftalmológie NÚDCH a LFUK
    (2) Očné oddelenie FNsP Žilina

Abstrakt