Videoprezentácia

SŤIAHNUŤ PREZENTÁCIU

Detail prezentácie

Názov

  • Retinálna venózna oklúzia s následnou novodiagnostikovanou mutáciou faktora V Leiden

Autor

  • Droppová Simona, Valášková Jela, Krásnik Vladimír

Pracovisko

  • Klinika oftalmológie LFUK a UNB Ružinov, Bratislava

Abstrakt