Videoprezentácia

SŤIAHNUŤ PREZENTÁCIU

Detail prezentácie

Názov

  • Chirurgická liečba rozsiahleho krvácania so subretinálnou aplikáciou aktiváru plazminogénu pri hemoragickej forme VPDM

Autor

  • Popov Ivajlo, Valášková Jela, Krásnik Vladimír

Pracovisko

  • Klinika oftalmológie LFUK a UNB Ružinov, Bratislava

Abstrakt