Videoprezentácia

SŤIAHNUŤ PREZENTÁCIU

Detail prezentácie

Názov

  • Kryptokoková neurochorioretinitída oboch očí u pacienta s AIDS (kazuistika)

Autor

  • Šináľová Terézia (1), Sitárová Jana (1), Valášková Jela (1), Soják Ľubomír (2), Krásnik Vladimír (1)

Pracovisko

  • (1) Klinika oftalmológie LFUK a UNB, Nemocnica Ružinov, Bratislava
    (2) Klinika infektológie a geografickej medicíny LFUK, SZU a UNB

Abstrakt