Videoprezentácia

SŤIAHNUŤ PREZENTÁCIU

Detail prezentácie

Názov

  • Vedľajší nález a hneď dvakrát

Autor

  • Praženicová Mária (1), Lukáčová Petra (1), Okapec Stanislav (2)

Pracovisko

  • (1) II. Očná klinika SZU FNsP Banská Bystrica
    (2) RTG oddelenie FNsP Banská Bystrica

Abstrakt