Videoprezentácia

SŤIAHNUŤ PREZENTÁCIU

Detail prezentácie

Názov

  • Chirurgické riešenie obojstrannej kongenitálnej katarakty pri Downovom syndróme – videoprezentácia

Autor

  • Jančo Ladislav, Kováč V.

Pracovisko

  • Očná klinika SZU FNsP F.D.Roosevelta Banská Bystrica

Abstrakt