Videoprezentácia

SŤIAHNUŤ PREZENTÁCIU

Detail prezentácie

Názov

  • Začalo to pokašliavaním a zachrípnutým hlasom

Autor

  • Mattová Christiána (1), Brániková Ľubica (1), Furdová Alena (2), Stopková Alexandra (1)

Pracovisko

  • (1) Oftalmologické nelôžkové oddelenie FNsP Nové Zámky
    (2) Klinika oftalmológie LFUK a UNB, Nemocnica Ružinov, Bratislava

Abstrakt