Videoprezentácia

SŤIAHNUŤ PREZENTÁCIU

Detail prezentácie

Názov

  • Skvamocelulárny karcinóm spojovky

Autor

  • Furdová Alena, Jurenová Denisa, Lysková Darina, Plesníková Paulína

Pracovisko

  • Klinika oftalmológie LFUK a UNB, nemocnica Ružinov, Bratislava

Abstrakt