Ing. Milan Laurenčík

podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky

Ako podpredseda NR SR, ale hlavne ako rodák z neďalekej Terchovej, som veľmi rád prijal záštitu nad odborným podujatím, ktoré v týchto neľahkých časoch organizuje Oftalmológia FNsP v Žiline. Očné oddelenie v žilinskej nemocnici má dlhú tradíciu, siahajúcu až do čias Rakúsko-Uhorska. Pri liečbe vždy využívali a využívajú najmodernejšie technológie, ale čo je najdôležitejšie, okrem profesionality oplývajú priateľským prístupom k pacientom. Prajem všetko dobré, nech podujatie úspešne prebehne v týchto krušných časoch a nech pacienti od Vás odchádzajú vždy spokojní a usmiati.

   

Ing. Erika Jurinová

predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja

Ako predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja som s veľkým potešením prijala záštitu nad „Vedecko-odborným podujatím Slovenskej oftalmologickej spoločnosti“, ktoré organizuje Očné oddelenie FNsP Žilina. História a úspechy profesionálnej práce tohto oddelenia sú naozaj veľmi bohaté a známe, a preto som presvedčená, že všetci obyvatelia regiónu severozápadného Slovenska sú naozaj v dobrých rukách. Kvalitná, moderná a vysokošpecializovaná zdravotná starostlivosť sa nepochybne zlepšuje i vďaka takýmto odborným konferenciám. Preto prajem v tejto neľahkej situácii v súvislosti so šírením sa pandémie koronavírusu podujatiu úspešný priebeh a mnoho pozitívnych výstupov, ktoré opäť v niečom uľahčia či zvýšia úroveň života všetkých pacientov v Žilinskom kraji.

   

Mgr. Peter Fiabáne

primátor mesta Žilina

Teším sa, že ako primátor mesta Žilina môžem prevziať záštitu nad odborným podujatím, ktoré organizuje Očné oddelenie FNsP Žilina. Som hrdý, že máme v našom meste špičkových odborníkov na očné lekárstvo a tiež očné oddelenie, ktoré má dlhodobú tradíciu a poskytuje kvalitnú zdravotnú starostlivosť. Organizátorom podujatia prajem napriek tejto neľahkej situácii úspešný priebeh a celému oddeleniu ešte veľa úspechov a spokojných pacientov.

   

Ing. Igor Stalmašek, MBA

generálny riaditeľ Fakultnej nemocnice s poliklinikou Žilina

Som nesmierne rád, že aj napriek obdobiu, v ktorom sa momentálne nachádzame, môžem prevziať záštitu nad jedným z najväčších podujatí v rámci Slovensjek očnej odbornej spoločnosti – Žilinské očné kazuistiky. Oftalmologické kongresy majú dlhoročnú tradíciu, počas ktorej ide pravdepodobne o prvý raz, kedy organizátori prijali nesmierne náročnú výzvu a odborný program preniesli do online priestoru. Som úprimne hrdý, že organizátorom je naše Oddelenie oftalmológie Žilinskej nemocnice, historicky i súčasne patriace medzi špičkové pracoviská. Celému tímu a zároveň účastníkom želám mnoho podnetných príspevkov, informácií a vzájomnej podpory. Zároveň si aj takýmto spôsobom dovoľujem vyjadriť Vám vďaku za Vašu obetavú a zodpovednú prácu v rezorte zdravotníctva.