Videoprezentácia

SŤIAHNUŤ PREZENTÁCIU

Detail prezentácie

Názov

  • Význam medicínskej metrológie v oftalmologickej praxi

Autor

  • Rybář Jan (1), Ďuriš Stanislav (1), Hučko Branislav (1), Grosinger Patrik (1), Jurenová Denisa (2), Lysková Darina (2), Plesníková Paulína (2), Majstrík Andrej (1)

Pracovisko

  • (1) Strojnícka fakulta, Slovenská technická univerzita, Bratislava
    (2) Klinika oftalmológie LFUK a UNB, nemocnica Ružinov, Bratislava

Abstrakt