Videoprezentácia

SŤIAHNUŤ PREZENTÁCIU

Detail prezentácie

Názov

  • 3D model oka s vnútroočným nádorom

Autor

  • Jurenová Denisa (1), Thurzo Andrej (2), Furdová Alena (1)

Pracovisko

  • (1) Klinika oftalmológie LFUK a UNB, Nemocnica Ružinov, Bratislava
    (2) Ústav simulačného a virtuálneho medicínskeho vzdelávania, LFUK v Bratislave

Abstrakt